Partnere

DANSK ARBEJDSSKADEFORSIKRING

REGISTRERET AGENTUR

PARTNERE
Axa France Vie


Axa France Vie er et livsforsikringsselskab i Axa-koncernen, og dermed en del af ét af verdens største forsikringselskaber.

Axa har valgt eksklusivt at betjene det danske marked for arbejdsskadeforsikring gennem samarbejdet med Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur.


Axa Financial Strength Rating:

  • S&P: AA-
  • Moody's: Aa3
  • Fitch: AA-


Bruttopræmie indtægter 2017: € 98,5 Milliarder.
Claims Corporation Denmark A/S


Claims Corporation Denmark A/S varetager skadebehandlingen for kunderne hos Dansk Arbejdsskadeforsikring. Skadebehandlerne er forsikringsuddannede eller jurister, som har mange års erfaring fra forsikringsbranchen.


Claims Corporation Denmark A/S betjener:


  • stat
  • kommuner
  • selvforsikrede virksomheder
  • forsikringsmæglere
  • forsikringsselskaber

OM OS


Dansk Arbejdsskadeforsikring ApS, CVR-nr. 37645699, er under FTID 36053 registreret hos Finanstilsynet, som Agent for Axa France Vie, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, France.

KONTAKT OS

 

Henvendelser vedrørende policer eller køb af forsikring rettes til:

Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur

Åbenrå 5, 6.sal

1124 København K, Danmark

(45) 53 53 82 40

SKADEBEHANDLING

 

Alle henvendelser om skader bedes rettet til vores skadebehandler:

   Claims Corporation Denmark

   Hauser Plads 20, 6. sal,

          1127 København K, Danmark

(45) 53 53 82 40

SiteLock

© Copyright Dansk Arbejdsskadeforsikring 2016-2020.