Compliance

Hos Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S er informationssikkerhed, databeskyttelse og compliance centrale parametre for vores forretnings succes.

Når vi udvælger leverandører og samarbejdspartnere vægter vi det højt, at de kan dokumentere professionelle standarder for compliant adfærd og udviser respekt omkring efterlevelse af GDPR. Vores IT-systemleverandør efterlever ISO27001 regelsættet og vores eksterne IT-supportere er ISAE3402 certificeret. 

Vores processer for GDPR-compliance er understøttet af GDPR-software, som er udviklet af advokater, der er specialiseret inden for området. Dertil har vi en ekstern Data Protection Officer (DPO) fast tilknyttet. På den måde sikrer vi en struktureret tilgang og løbende opfølgning på de lovpligtige GDPR-krav, som vi sætter en ære i at efterleve.

Vores fokus på beskyttelse af personoplysninger og informationssikkerhed cementeres i vores interne politikker og retningslinjer og understøttes af tilhørende tiltag og løbende intern uddannelse.

Dataansvarlig   

Hvis du har spørgsmål til DASF's håndtering af databeskyttelse og sikkerhed, bedes du kontakte vores dataansvarlige Christina Høy Thygesen på dpo@dasf.dk.

DASFs eksterne Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er ComplyCloud ApS, som kan kontaktes per mail på dpo@complycloud.com / Att.: "DASFs DPO".

Persondatapolitik