Arbejdsskadeforsikring

Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S udbyder arbejdsskadeforsikring til arbejdsgivere.

Arbejdsskadeforsikringen dækker personskader og mén efter ulykker og uheld på arbejdspladsen samt langtidsfølgevirkninger af skaden. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning, f.eks. et fald, løft eller en traumatiserende oplevelse.

Det er lovpligtigt at forsikre sine medarbejdere med en arbejdsskadeforsikring, og det er der en god grund til. Uden en arbejdsskadeforsikring vil du som arbejdsgiver selv stå med det fulde erstatningsansvar, hvis dine medarbejdere kommer til skade eller får varige mén og følgesygdomme af arbejdet.

Den danske arbejdsskadeforsikring er en af de bedst dækkende arbejdsskadeforsikringer i verden. Den blev indført i 1899 og pålagde arbejdsgiverne et udvidet ansvar for deres medarbejderes ulykker under arbejdet. I starten var forsikringen kun lovpligtig for særligt farlige virksomheder, men i løbet af en forholdsvis kort årrække blev flere og flere erhvervsgrupper omfattet af lovgivningen. Senere blev fysiske og helbredsmæssige følgevirkninger af arbejdet også inkluderet i forsikringens dækningsområde.

Forsikringen dækker bl.a.:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

“Den danske arbejdsskadeforsikring er en af de bedst dækkende i verden”


Hvilke medarbejdere skal du forsikre?

 • Alle ansatte. Som arbejdsgiver har du pligt til at have en arbejdsskadeforsikring for hver medarbejder, du har ansat, der udfører arbejde i Danmark. Det gælder også selv om arbejdet er ulønnet, ansættelsen kun er midlertidig eller medarbejderen kun arbejder få timer om ugen.
   
 • Direktører i et ApS og et A/S skal også være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder for aktionærer og anpartshavere, hvis de arbejder i virksomheden.
   
 • Familiemedlemmer. Arbejder familie til arbejdsgiveren i virksomheden, og kan deres arbejde sidestilles med de øvrige ansattes, skal hvert familiemedlem også være dækket af en arbejdsskadeforsikring.
   

Hvis du vil vide mere om vores Arbejdsskadeforsikring 

Kontakt os